Menu
1777 large 03037l

1976. At St. Joseph's Parish Church, Manikata, Malta. Edinburgh Arts 1976.

8-12 June 1976. Edinburgh Arts participants at  at St. Joseph's Parish Church, Manikata, Malta (1962-74), designed by Richard England. Edinburgh Arts 1976.