Menu
1445 large 02434l

1975. St. Joseph's Parish Church, Manikata, Malta. Edinburgh Arts 1975.

23 June 1975. Edinburgh Arts participants at St. Joseph's Parish Church, Manikata, Malta (1962-74), designed by Richard England. Edinburgh Arts 1975.